UK Flag

 

"Ние си поставяме за наша мисия и поемаме ангажимента да обслужваме нашите клиенти по един професионален начин и на едно много високо ниво като същевременно това да става в условията на пълна конфиденциалност."

Албена Шербанова

 

 

В Нотариална Кантора Шербанова Ви обслужват:

Нотариус Албена Георгиева Шербанова
Помощник Нотариус Мария Христова Такова
Юрист Яна Петрова Великова-Колева
Администратор Мария Пенчева Димова

Нотариус Албена Георгиева Шербанова е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 500.
Албена Георгиева Шербанова е родена на 20.12.1966г. в гр.Пловдив.
Завършва Английската езикова гимназия “Гео Милев” в гр.Русе през 1985г.
Дипломира се като Магистър от Юридическия факултет на СУ “Св.Св. Климент Охридски” специалност “Право” през 1992г.
До момента на назначаването й като нотариус е работила като адвокат в град София.

Помощник Нотариус Мария Христова Такова е родена на 02.05.1978г.
Дипломира се като Магистър от Юридическия факултет на “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Велико Търново специалност “Право” през 2004г.
До 2015 е работила като адвокат в град София.
От 28.03.2015г. е вписана като Помощник Нотариус на Нотариус Албена Шербанова рег.N500.

Юрист Яна Петрова Великова-Колева е родена на 08.11.1971г.
Дипломира се като Магистър от Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна специалност “Право” през 2000г.
До 2012 е работила като адвокат в град София.
Oт 05.2012 – до 04.2013 е била вписана като Помощник Нотариус на Елена Запрянова рег.N432.
От 04.2013г. работи като Юрист в нотариална кантора на Нотариус Албена Шербанова.

 

   
 
© 2017, Нотариус Шербанова